خیابان پاستور از مهم ترین خیابان های. غلامعلی نعیم آبادی نماینده علی خامنه ای رهبر ایران در هرمزگان غلامعلی نعیم […]

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داد در پیام کوتاهش فقط بر دو موضوع تاکید کند. کاخ اختصاصی ولیعهد […]