منزل مرحوم آیت الله سیدجوادخامنه ای درمحله سرشور قدیم کوچه اشکان آیت الله خامنه ای قرار دارد این خانه مربوط […]

خیابان پاستور از مهم ترین خیابان های. غلامعلی نعیم آبادی نماینده علی خامنه ای رهبر ایران در هرمزگان غلامعلی نعیم […]