انتشار اظهارات آیت الله خامنه ای در چند خبرگزاری ایران بازتاب گسترده ای در افکار عمومی داشت. تا لحظه تنظیم […]

منزل مرحوم آیت الله سیدجوادخامنه ای درمحله سرشور قدیم کوچه اشکان آیت الله خامنه ای قرار دارد این خانه مربوط […]

تصاویری از داخل و بیرون بیت پدری امام خامنه ای در مشهد بازار سرشور کوچه آیت الله سید جواد خامنه […]