نحوه ی پخش نور هم نشون میده که آقای خامنه ای تو حیاط خونه شون نیستند همون. تصاویر منزل مقام […]

عکس خانه رهبری سایت عکس عکس خانه ی رهبری گالری عکس تصاویر منزل آیت الله خامنه ای. این تصویر حضرت […]